Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang web Huyền Thoại Hải Tặc xin được thông báo rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung có trong website. Dưới đây là miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi:

Nội dung và bản quyền:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đáng tin cậy và hoàn toàn của thông tin được cung cấp trên trang web. Mọi nội dung được chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo rằng nó sẽ phù hợp với nhu cầu và mong đợi của người dùng.

Liên kết đến bên thứ ba:

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không được kiểm soát hoặc quản lý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các liên kết này là hoàn toàn do người dùng tự chịu trách nhiệm.

Virus và phần mềm độc hại:

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị virus hoặc phần mềm độc hại. Mặc dù chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, người dùng vẫn có trách nhiệm tự bảo vệ thiết bị của mình khỏi các rủi ro liên quan đến virus và phần mềm độc hại.

Sự thay đổi và giới hạn truy cập:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền hạn chế hoặc chặn quyền truy cập của người dùng vào trang web nếu phát hiện vi phạm các quy định và chính sách.

Quá trình sử dụng website Huyền Thoại Hải Tặc đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và hiểu rõ các miễn trừ trách nhiệm trên.